left-logo

right-logo

ครบรอบ 30 ปี ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 4

Highlight News

การสมัคร

reg-front

 การรับสมัคร

รับผ่านระบบ TCAS (Thai University Center Admission System)

1.รับตรงแยกสาขา โครงการ "ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม" สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 1 ภายใต้โครงการ "โควต้าช้างเผือก ม.เกษตรศาสตร์" (รับทุนการศึกษา ค่าที่พัก ค่าอาหารและอื่นๆ)***

2.รับตรงแยกสาขา โครงการ "วิศวเพชรนนทรี หรือ (โควต้าช้างเผือก เดิม)" สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 2 รับตรงผ่านรับตรง ภายใต้โครงการ โครงการเพชรนนทรี ม.เกษตรศาสตร์ (ได้รับทุนการศึกษา)***

3. โครงการ Admission1 และ Admission 2 สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 3 เฉพาะผู้ที่สนใจเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

4. โครงการรับตรงร่วมกัน (Direct Admission) สมัครผ่าน TCAS รอบที่ 4 รับร่วมกันทั้งประเทศ ใช้คะแนนทดสอบข้อเขียนของ สทศ.

หมายเหตุ *** ดูเกณฑ์การรับนิสิตและ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขการรับทุนที่ประกาศ

 

สาขาวิชา

ทุนการศึกษานิสิตปัจจุบัน

fund front

  1. ทุนรางวัลเรียนดี
  2. ทุนโครงการช้างเผือก และโควต้าช้างเผือก
  3. ทุนส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น  (5A)  (เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา  2557  เป็นต้นไป)
  4. ทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม
  5. ทุนช่วยงาน
  6. ทุนขัดสน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่!

กิจกรรมอัพเดท

TCAS รอบ2 ปี2565 โครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)

**โครงการรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการเพชรนนทรีปีการศึกษา 2565**รอบที่2**  รับสาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า ไฟฟ้าเครื่

TCAS1-2565 โครงการช้างเผือกคณะวิศวกรรมศาสตร์

  TCAS1-2565 Portfolio new ****  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการได้รับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม  ********* ใช้ความสามารถพิเศษ ป


More News...

ข่าวสารโครงการ

2020-10-17-03-00-04

TCAS รอบ2 ปี2565 โครงการเพชรนนทรี ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS รอบที่ 2)


12/02/2565 | ข่าวประชาสัมพันธ์
**โครงการรับตรงเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภายใต้โครงการเพชรนนทรีปีการศึกษา 2565**รอบที่2**  รับสาขาวิศวกรรมเคมี...
tcas1-2565

TCAS1-2565 โครงการช้างเผือกคณะวิศวกรรมศาสตร์


15/10/2564 | ข่าวประชาสัมพันธ์
  TCAS1-2565 Portfolio new ****  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการได้รับทุนวิศวเกษตร ประพฤติดี มีคุณธรรม ...
contact-us-sup

ติดต่อเรา


17/10/2562 | ข้อมูล SUP
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ ที่ตั้ง:      อาคาร  1 ...
2016-01-14-05-14-35

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


14/01/2559 | ภาษาไทย
กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์...
2015-11-26-08-02-09

คำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา


26/11/2558 | ข้อมูล SUP
คำร้องขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา

contact

โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์  ภาคพิเศษ

ที่ตั้ง:      อาคาร  1  (วิศวกรรมเคมี)  ชั้น  1
            เลขที่  50  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์:    0-2797-0924-5
โทรสาร:     0-2942-8411
E-mail:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.h หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook: sup.eng.ku หรือ Link https://www.facebook.com/sup.eng.ku

 fbicon

 

 

 

 โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
e-mail: undergrad_eng@ku.ac.th โทร: 0-2797-0924, 0-2797-0925 โทรสาร. 0-2942-8411